Sal av fast eigedom utan bruk av eigedomsmeklar

Dersom du vil selja fast eigdom utan bruk av eigedomsmeklar kan det vera lurt å be ein advokat bistå med oppsett av kjøpekontrakt, tinglysing av skøyte/pantedokument og gjennomføring av det økonomiske oppgjeret mellom partane.

Hos meg kostar eit slikt oppdrag kr 7 500.