Prisopplysningar m.m.

Timepris: Kr 1 250.

I visse saker kan du ha rett til fri rettshjelp. Inntektsgrena for fri rettshjelp er kr 320 000 for einslege og kr 490 000 for ektefellar og andre som lever saman med felles økonomi. Formuesgrensa for fri rettshjelp er kr 100 000.

Har du bustads-/innbuforsikring dekker forsikringsselskapet 80 % av advokatutgifter  som overstig  kr 4 000 avgrensa oppover til kr 100 000 i visse saker.