Sal av fast eigedom utan bruk av eigedomsmeklar

Ved sal av fast eigedom utan bruk av eigedomsmeklar kan det vera lurt å be ein advokat ta seg av oppsett av kjøpekontrakt, tinglysing av skøyte/pantedokument og gjennomføring av det økonomiske oppgjeret mellom partane.

Hos meg kostar slike oppdrag kr 7 500.